Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015

~

Δεν είμαστε παρά ένα μάτσο τυφλοί φαφούτηδες.

Y.S.

Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015